Ski Tur- og Marsjforening

Stiftet 7. desember 1973

 

Foreningens formål er å arrangere turmarsjer og turer til dette.

 

Kontaktinfo:

Leder: Anne-Berit Nerland, Granheimtunet 23 , 1406 Ski.

Tlf: 90 69 96 17 / Epost

Kontonummer: 1100 41 43185

Organisasjonsnummer: 991 796 894

 

Tilsluttet: Norges Turmarsjforbund - NTF / Det Internasjonale Folkesportforbund - IVV

 

SKI TUR- OG MARSJFORENINGS HISTORIE

 

1973 - 1992 av Jan Kåre Martinsen

Initiativet til å starte en marsjklubb på Ski ble tatt høsten 1973. Ideen var bragt hjem fra utlandet, Danmark, Tyskland og Nederland, av noen som hadde deltatt i marsjer der. Opptakten skjedde ved at det ble sendt et brev til Finstad skole med anmodning om å få avholde et møte. Skolen var positiv og skrev følgende til foreldre/foresatte: "En av foreldrene her på skolen vil prøve å få i gang en marsjklubb som et fritidstilbud for elevene ved Finstad skole. Skolen ser positivt på slike tiltak i foreldrenes regi, og vi håper på oppslutning fra elever og foresatte. Nærmere opplysninger om dette tilbudet følger i nedenstående skriv fra initiativtageren. Finstad skole 22.11.73. Gunnar Kvikne (Sign.) Førstelærer."

Fra dette skrivet kan jeg nevne at det gikk ut som et tilbud til alle, jenter og gutter, mamma og pappa. Alle er dere velkommen til å være med å starte en marsjklubb på Finstad skole søndag den 2. desember kl. 15.30. Hva er en marsjklubb? Det er en klubb hvor alle som liker å bruke bena er samlet. Ingen ting er så morsomt som å gå sammen med mange andre i skog og mark, på landevei og stier. Vi kan trene en eller to ganger i uken, utendørs. (Da blir vi så sultne etterpå) Målet med treningen skulle være å delta i Hærvejsmarchen (Danmark) 29. OG 30. juni 1974. Man ble oppfordret til å tenke på hvordan et styre skulle være, foreslå navn. Finstad Skolekorps skulle spille og det skulle vises film fra Hærvejsmarchen. Brevet var underskrevet av Bjørn Huse.

 

Hvordan gikk så dette? Fremmøte: 3 voksne og 3 barn, filmen kom ikke. Kort sagt, det ble ingen marsjklubb den dagen. Dette var ikke nok til å skremme initiativtagerne. Noen dager senere leser vi i ØB: "to av Follos gangveteraner, Bjørn Huse og Sigurd Venemark i Ski har satt seg i hodet å få i gang den første turmarsjklubben i Follo. Begge er ivrige turmarsjgjengere med flere Nijmegen-marsjer, Israel-marsjer og en rekke andre innen- og utenlandske marsjer bak seg. Nå vil de gjerne dele denne Trim-Marsj-Gleden med likesinnede gutter og jenter i alderen 7-90 år. Det innbys til første konstituerende møte på Finstad skole i Ski fredag den 7. desember. Dersom det melder seg mange nok, har initiativtagerne planer om allerede førstkommende søndag å arrangere den første turmarsjen på Finstad skole, og 2. Juledag skal juleribba marsjeres vekk med en medaljemarsj. Møtet ble også annonsert som filmaften.

 

På møtet 7. desember møtte følgende 23 personer og som er de som deltok i den formelle stiftelsen: Sigurd Venemark - Åse Haugen - Lars Sandvik - Bjørn Huse - Lillian Huse - Heidi Huse - Leni Huse - Gerd Mathiesen - Kjell Mathiesen - Johanne Håberg - Ester Myrholt - Ketil Myrholt - Hansten Gunneng - Lars Øvergård - Kurt Sortland - Per Eivind Andresen - Wenche Kværneng - Stene Jørgensen - Borge Nilsen - Reidun Nilsen - Trygve Håvardsgård - Knut Styrk Hansen - Kjell-Ivar Brynildsen.

 

Navnet ble Ski Tur- og Marsjforening, dere har kanskje nå merket at det har vært tre forskjellige "navn" nevnt: Marsjklubb - Turmarsjklubb – Turmarsjforening. Når det ble TUR- og MARSJ var dette kanskje litt fremsynt ved at de tenkte at marsj ikke bare er å gå, det kan bli både turer og turing ut av det. Det første styret ble bestående av: Formann : Lars Øvergård 11 år, Viseformenn: Heidi og Leni Huse 11 og 9 år, Kasserer : Lars Sandvik, Sekretær : Åse Haugen, Matr.forv : Ketil Myrholt 6.klasse & Knut Styrk Hansen 5. klasse, Løypekomité : Sigurd Venemark. Vi merker oss at ideen om å satse på barn og ungdom fortsatt var aktuell.

 

Om det ble arrangert marsj søndag den 9. desember vet jeg ikke men 2. Juledag ble det i alle fall Ribbemarsj. Den ble arrangert fra Finstad skole og var 8-10 km lang. Det var rasteplass med buljong og forfriskninger. Jeg vet ikke om alle er klar over det, men dette var forløperen til dagens Julemarsj som har gått kontinuerlig hvert år siden. Alle fikk flotte medaljer og bånd kan vi også lese.

Hvor lenge dette styret fungerte er jeg ikke sikker på, men ut fra tilgjengelige papirer ser det ut til å ha foregått et skifte tidlig i 1974, for da kan man iallfall finne følgende i styret : Formann : Sigurd Venemark, Kasserer : Lars Sandvik, Sekretær : Åse Haugen, Løypekomité : Arthur Sekkelsten. Her merker vi oss at ungdommene nå har forsvunnet fra styret, og den opprinnelige tanken om en fritidsklubb for barn og ungdom er nok falt bort. Hvor mange deltakere de hadde på Ribbemarsjen i 1973 vet jeg ikke, men arrangementet gav mersmak.

 

Den 12. mai 1974 ble den første Dyreparkmarsjen arrangert med start fra Hebekk skole. Dette var samtidig med åpningen av Dyreparken. Startkontingent for IVV var kr. 3.- med medalje kr.15.- I ØB kan vi lese at arrangøren håper at marsjen skal bli en årlig og fast tradisjon for alle som liker å trimme på en marsjtur. Det var inngående løypebeskrivelse, stort sett som i dag. Medalje med dyremotiv ble valgt. Som en av landets første (eneste "rene") turmarsjforeninger fikk man nok merke at det tar tid å få folk til å være med på noe nytt. Deltagerantallet ble ca. 50.

 

Den første Skeidarmarsjen ble arrangert 1. september 1974. ØB skriver blant annet dette før marsjen : Søndagsturen skal premieres med bronse. STOMF er en driftig forening, derom hersker liten tvil, men når man søndag arrangerer sin Skeidarmarsj mener foreningen noe mer med det enn å samle marsjdeltagere fra Danmark, Tyskland og Norge til et gående møte i Ski. Foreningen vil også ha med seg Follo-familiene som hver søndag tar sin spasertur i skog og mark. Marsjen skal åpnes av Ski's spreke varaordfører Bent Vale. Mens Gerrard Essel, president i Nordiske Turmarsjunion vil komme i spissen for utlendingene. Marsjen samlet 300 deltagere og foreningen var godt i gang.

 

Regnskapet første driftsår viste et overskudd på kr. 1.805,05 Av protokollen for 1974 kan vi bl.a. lese : medlemskontingent for 1974 er kr.5.- for hovedmedlem, resten gratis - Formannen er gitt fullmakt til å sette seg i kontakt med Fodslaw i Danmark for å orientere seg om muligheten til å bli medlem. Hvor langt dette kom vet jeg ikke, men det gjør sikkert Sigurd.

 

25. januar 1975 var det innkalt til møte for stiftelse av et norsk turmarsjforbund som skulle være tilsluttet IVV. Fra Ski deltok følgende : Bjørn Huse, Hansten Gunneng, Sigurd Venemark, Alf Treekrem og Åse Haugen. Forbundet ble stiftet og Einar Hermanrud fra Moss ble første formann. Sigurd ble valgt til kasserer og Bjørn til revisor. En annen deltager på dette møtet var Birgith Sørensen, representant fra Østmarka. Hun har siden holdt seg der og kan med god rett sies å ha vært kontinuiteten og en meget viktig bidragsyter til å drive forbundet frem til det det er i dag. I tillegg til de to nevnte klubber hadde bl.a. Oldtidsmarsjen og Sørlandsmarsjen representanter på stiftelsesmøte. Alle disse fire var allerede tilsluttet IVV fra 1974.

 

Fra 1975 fikk Dyreparkmarsjen sin nåværende dato, siste helg i april. Grunn til at den ble flyttet var sannsynligvis kollisjon med Porselensmarsjen. 370 deltagere på Dyreparkmarsjen, 625 på Skeidarmarsjen det året. I 1975 ble det i hele Norge arrangert 13 ordinære marsjer. Høyeste deltagerantall hadde Kristiansand med ca. 4300 på sin 2 dagers Sørlandsmarsj. Andre tider den gang.

 

Året etter (1976) var tallene 550, 600 og 150 på Julemarsjen. Fra innkalling til utvidet styremøte den 5. mai dette året, kan vi lese at en av sakene som skulle behandles var emblem til trøye. Antagelig den første diskusjon om det som har resultert i dagens klubbemblem. Dette ble også diskutert på årsmøtet i 1977. Da var også nye klubbdrakter klare.

 

Forslag om å lage et eget blad ble behandlet på styremøte i mai og juni 1981. Det ble utlyst en navnekonkurranse hvor det kom inn ca. 20 forslag. Navnet på bladet kjenner vi jo, STOMFEN. Men den som foreslo det er Roger Låmfjell. Målsettingen den gang som nå var å få det ut 4 ganger i året, men det må nok innrømmes at det har, uansett hvem som har hatt ansvaret, vært forbundet med store vanskeligheter å få det til. Forhåpentligvis har det vært desto hyggeligere når det en gang i blant dukker opp. Hvorvidt det skal komme ut eller ikke er ditt og mitt ansvar, en redaktør skal bare være pådriver og sortere stoff, vi skal skrive det meste. Jeg tror det kan være en samlende faktor i foreningen og håper derfor at det fortsatt vil eksistere og komme ut minst 4 ganger pr. år.

 

Foreningen har også stått for oppgaven med å arrangere Forbundets generalforsamling. Det var i 1983 og den ble avholdt på Ås Hotell. Dette er et stort arrangement, men etter det som fremgår av papirene ble det gjennomført på en meget tilfredstillende måte.

 

Når man sitter og blar i de gamle protokollene er det ting som stadig kommer igjen. Først og fremst arrangementene våre. Det synes som om vi har vært en bra arrangør både når det gjelder kvalitet og kvantitet. Selv om det naturlig nok står og lese enkelte klager ser det i hovedsak ut til å ha gått bra. Vi må vel også kunne si at vi har vært flinke til å arrangere NTF’s fellesmarsjer.

 

Opp gjennom årene er det en annen ting som går igjen, spesielt i de første årene og godt inn i 80 årene er arrangement av bussturer. Det virker som det var stor interesse for dette og at man hadde mange fine turer. Alt som hendte er vel ikke skrevet ned, men ut fra historier har man jo fått høre at det ble tid til litt andre ting enn bare å gå. Det som står om dette i dag er at de stort sett er avlyst pga. manglende påmelding, dessverre. Spørsmålet er hvordan vi skal få interessen tilbake.

 

Medlemstallet har også svingt. De tallene som fremkommer i de gamle protokollene er naturligvis avhengig av hvordan man regner, i 1983 var det f. eks 283, i dag (1993) er vi godt over 130, og har i det senere vært på god vei oppover. Det er sikkert mange grunner til at det varierer. Spørsmålet har vært diskutert i utallige møter, hvordan kan vi fornye oss, engasjere medlemmene og gjerne bli flere. Både forslag og tiltak har vært mange, men helt lykkes har man vel ikke. Dagens (1993) styre er også klar over at noe er galt, men får vel ikke helt tak i hva. Foreningsliv og oppslutning fra medlemmer er vanskelig i dag med alle de tilbud og muligheter som man skal konkurrere med. Det krever noe ekstra både av styret og av medlemmene. Styret skal legge forholdene til rette for bl.a. medlemsmøter og bussturer, men medlemmene må også engasjere seg. Om ikke annet bør de møte opp og fortelle hva de mener er galt.

 

1993 – 2013 av Roy Tait & Geir Henriksen

 

Ja, nå har dere lest det som Jan Kåre skrev ned for 20 år siden og nå har klubben vår blitt 40 år. Men det har da skjedd litt av hvert i de siste 20 årene også. Det skal dere få lese litt om nå.

 

Ribbemarsjen lever fortsatt i beste velgående som NTFs Julemarsj. Dette er vel vår mest stabile marsj som hvis været ikke går oss helt imot. Som i 2009 da det kun ble 18 deltagere grunnet ett voldsomst snøfall dagen og natten før marsjen. Samler i overkant av hundre deltakere. Deriblant mange lokale deltagere som kommer tilbake til Ribbemarsjen år etter år. Vi håper jo at marsj nummer 41 i rekken, som skal arrangeres 2. juledag i år kan vise til fremgang. Som dere ser av statistikken nedenfor mangler vi en del opplysninger om deltagerantallet de første årene. Hvis noen har noe om det er vi interessert.  

 

Den første av våre ordinære marsjer, Dyreparkmarsjen er fortsatt oppegående. Her som på alle andre marsjer i Norge har vi fått merke den nedgangen som har utviklet seg i løpet av nittitallet og fortsatt etter årtusen skiftet. Vi følte vel at vi hadde et greit antall deltagere frem til i vår da det nesten ble halvert i 2003. Har etter hvert gått videre nedover i de siste årene med diverse unntak. Flyttet dato i 2013 grunnet kollisjon med andre marsjer men flytter tilbake til vanlig søndag i 2014. 

 

Skeidarmarsjen har hatt et liv litt mer i forandring. Begynte som en 1-dagers marsj i 1974 og frem til 1977. I 1978 ble den arrangert som 2-dagers med løyper på 10 – 20 – 40 km. De tre siste årene som 2-dagers ble løypene på 40 km kuttet ut så her begynner nok en trend med mindre deltagelse på de lange løypene. I disse ti årene har vi også et medaljesystem som med dagens priser og deltagelse ikke hadde vært lønnsomt. I 1988 er Skeidarmarsjen igjen tilbake som 1-dags marsj på første søndag i september, unntatt i år da det ble den siste søndagen i august. I 1995 skjer det at Ski Tur- og Marsjforening ved Skeidarmarsjen blir invitert til å bli med i den Nordiske Marsj Buketten. Dette er et samarbeid mellom marsjer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Og i de siste årene har det vært tre marsjer i hvert land med i buketten. Dette medlemskapet gitt oss en del besøk i fra våre tre naboland i disse årene og har også gitt oss en del hyggelige bekjentskap både i Norge og i Norden ellers. Vi vil sterkt anbefale alle et besøk på en eller flere marsjer i Buketten. I anledning årets tretti års jubileum ble det laget en løype på 30 km. Vi hadde 9 deltagere på den pluss tre som merket/ryddet løypa så vi synes ikke ekstra arbeidet var helt bortkastet. Men det er tydelig at dagens vandrere ikke er vant til løyper på over 30 km. Og så var det de løypelengdene vi helst gikk for ca. 15 år siden. I de siste ti årene har dessverre deltagerantallet gått nedover men vi har hatt en del besøk både fra Norge og fra utlandet i anledning vårt medlemskap i Marsjbuketten. Marsjbuketten byttet navn til Nordisk Vandrebukett i 2011.

  

Vi har jo også arrangert en del andre marsjer i disse 40 årene. Det som er blitt en av våre faste arrangement er Vinterserien som startet opp vinteren 1985-86 som en blanding av ordinære marsjer og egne vinterserieturer. Etter noen år ble det sånn at seriene bare bestod av egne turer, både sommer og vinter. Og klubbene begynte og arrangere egne serier på en fast kveld i uka. Ski TMF har i alle år vært tilsluttet vinterserien for Oslo/Akershus med en serietur i januar men de siste årene har denne blitt flyttet til november. Bedre underlag og flere deltagere i november.  I de senere årene har også tidligere leder i Ski TMF, Roy Tait vært koordinator for vinterserien i Oslo/Akershus. Deltagelsen har også her gått ned i de siste årene men det er så lave utgifter så det gir et bra tilskudd til klubbkassa. Gikk ned en del år men har stabilisert seg.

 

Ellers har vi arrangert forskjellige fellesmarsjer for Forbundet opp igjen om årene. Der er det spesielt to marsjer som jeg husker. Fredsmarsjen i 1995 i anledning 50 års siden slutten på Andre verdenskrig. Over 400 mennesker samlet utenfor lokalene våre på skolen og ventet på starten, moro! Og en PR-marsj en kveld i mai 1986 med 8 startende. To ytterpunkter – to opplevelser. Og merkelig nok, etter Fredsmarsjen i 95 har vi nesten ikke arrangert fellesmarsjer. Men det er et spørsmål hvor mange marsjer vi skal belaste våre dyktige, men akk så få aktive medlemmer med. I 2004 begynte vi med World Walk som klubbtur og med besøk på Pablos Pizza etterpå. Unionsmarsjen arrangerte vi i 2005. Vår egen 30 års Jubileumsmarsj ble arrangert i desember 2003.

 

Vi kastet oss på PV-bølgen i 2008 da vi tok over Drøbakvandringen. I 2009 startet vi vår egen sykkel PV, Ski-Tråkken som har vært greit besøkt.

  

En ting som har blitt et alvorlig tema etter hvert som deltager tallet har gått ned er jo klubbens økonomi. Men takket være god ledelse i tidligere år har vi kunnet tære på oppsparte midler i de seneste årene. Vi har jo også heller ikke satt opp medlems kontingent så veldig ofte. Hvis vi ser på familiemedlemskap som de siste årene har kostet 120,- kr. Kostnadene på fem utsendinger, utgifter til terminliste og Folkesport Bladet pluss utgifter til vår egen STOMFEN er høyere enn disse 120,- pr. medlem. Bør vi vurdere en øking? Men for all del, det er ingen krise hvis vi passer på og er heldig med deltagere på marsjene. Vi har i de senere årene også skaffet oss noen inntekter ved å selge annonseplass i marsjprogram og i STOMFEN. Alt hjelper. 

Når det gjelder STOMFEN så har den hatt det som en del av oss andre. Vi har blitt fyldigere i den siste halvdelen av livet enn hva vi var i første halvdel. Og med fargebilder til å vise for alle leserne hvor fint det har vært på alle de marsjene og turene som det har blitt fortalt om igjennom STOMFEN’s 31 år. Ellers så er det fortsatt det samme gamle problem med å få noen til å skrive. Men ikke mer om det, bare en stor takk til alle som har gitt ett bidrag – uten dere ingen STOMF! Vi har jo også vært på Internett de siste årene. Ved å gå inn på www.turweb.orgkan dere og alle andre, finne informasjon om Ski Tur- og Marsjforening. Vi håper dette kan være med på trekke noen flere til våre marsjer. Vi har i alle år hatt en god støttespiller lokalavisene, ØB og Ski Avis i den perioden den kom ut. ØB fikk også Norges Folkesport Forbunds pressepris i 1996. Vi har også prøvd et par ting for å få ut informasjon om hva vi driver med. Stand på Ski Storsenter ble en engangs foreteelse. Men i de siste syv årene har en del av medlemmene vært med på å dele ut flygeblader om Dyrepark og Skeidarmarsjen. Flygebladene har vi puttet i postkasser i Ski, Langhus og Kråkstad og vi synes at dette har gitt resultater.

 

Jan Kåre hadde jo et ønske for ti år siden om at vi skulle komme i gang med bussturene igjen, og det har vi jo klart. Siden 1995 har vi hatt flere turer til Danmark og Sverige. Og høsten 2002 hadde vi vår lengste tur til nå, om Åland, Helsingfors og Tallin i Estland. Vi fikk gått tre marsjer og opplevd en masse forskjellig. En annen tur som ble spesiell var turen til Guldborgsund, sør for København i 1997. Her begynte vi med en norsk buss, men måtte over på en svensk da den norske bussen prøvde å røyklegge halve Sverige. Og hjemturen foregikk i en dansk buss De som er med på turene kommer bare med skryt, men vi er litt få så ved et par anledninger har vi måtte avlyse turene. Men det er ikke for sent å bli med, i september 2004 var vi på tur til Öland i Sverige. Etter noen stille år hadde vi igjen busstur i 2013. Da vi i anledning 40 års jubileet lagde en tur til Finland.

 

Medlemstallet har vært temmelig stabilt i de ti årene 1993 til 2003. Det som er gledelig er at det har vært en dreiing fra enkelt medlemmer til flere familie medlemskap. Medlemsmøtene er ikke mange men heller ikke veldig godt besøkt. Og det skjer jo ikke noe ekstra – ordinært på disse møtene, men det er jo hyggelig med en liten prat uten å ha på seg gå-dressen.

De siste ti årene har medlemsmøtene blitt borte da nesten bare styret møtte og vi mistet lokalene vi hadde på skolen.

 

Det har jo igjennom de ti årene fra 20 til 30 årene skjedd noe annet enn marsjer og bussturer. I 1994 var klubben med i Borgertoget på 17. mai, men dette har ikke blitt gjentatt. Vi har hatt innbrudd i klubblokalene, heldigvis uten at noe som er viktig for oss ble borte. Midt på nitti tallet hadde vi også i et par år samarbeid med Ski Historielag om å merke historiske steder i løypene våre. I 1994 begynte vi med grillkveld på Breivold. Hyggelige kvelder så lenge været var med oss, i 98 havnet vi inne på klubblokalet i stedet. Men marsipankaka smake godt den. Så etter noen år på Breivold og ved Midtsjøvannet tok disse grillkveldene slutt. Det var jo også litt masete med et sånt arrangement en kveld etter jobb. Men hadde det kommet flere hadde vi nok fortsatt. Men etter starten på et nytt årtusen og Moss Byvandring begynte vi med en juletur på første lørdag i desember. Etter å ha gått den permanente vandringen med stopp på kafeteriaen på Alby. Har vi vært og spist julemiddag i Moss. Her har vi vært i fra ca. 20 og opp til årets rekord på 34 deltagere. I 2001 begynte vi og med en sommertur til Moss. Her har det vært noen færre deltagere men ikke noe kjedeligere av den grunn. Vi har og stort sett vært heldige med været på disse turene. Har fortsatt…..       Ellers så har vi i disse årene fått sykkelløyper på både Dyrepark og Skeidarmarsjen. Veldig varierende antall syklister fra gang til gang, men på årets Skeidarmarsj. Sykkeløypene forsvant da vi begynte med Ski-Tråkken i 2009. Vi var også først ute i Norge med å tilby løyper for de som ville gå på rulleskøyter men, 2 – 3 er ikke mange. Dette tilbudet ble borte etter noen år.

 

Når vi ser tilbake på disse 40 årene så har vi jo vært aktive. Selv om det har vært klager på dårlig oppslutning både på det ene og det andre feltet. 

 

Formenn/ledere 1973 – 2023

Lars Øvergård (11 år)

1973 – 1974

Sigurd Venemark

1974 – 1978

Kai Grødahl

1978 – 1982

Jan Kr. Slaatsveen

1982 – 1986

Steve Johansen

1986 – 1987

Jan Kåre Martinsen

1987 – 1994

Roy Tait

1994 – 2007

Geir Henriksen

2007 – 2015

Anne-Berit Nerland

2015 - 2023