SKI-TRÅKKEN PV75

LØYPEBESKRIVELSE

 

Start til venstre ut fra stasjonen. Første til høyre i rundkjøring og etter sletta til venstre over Leonardo da Vinci brua og E18. Så til høyre gjennom bebyggelsen og videre på sykkelvei langs E18. Følg E18, forsiktig når man må over på høyre side av E18. Ved rundkjøringen ved Holstad til venstre inn undergang og så til høyre i en undergang til. Så venstre opp på sykkelveien mot Ski. (Kontroll ved bussholdeplass) Følg sykkelvei (gammel jernbanelinje) inn til Ski. Ta sykkelvei til høyre og forbi Meny. Ved rundkjøring ta første vei opp til høyre, Kråkstadveien. Følg denne i 4,8 km til Kråkstad. Til venstre mot Ski på Løkenveien (Kontroll ved 50 skilt)i 3,4 km. Etter jernbanebru til venstre inn Kjeppestadveien. Rett før rundkjøring til venstre og under jernbanen. Etter jernbanen (Ikke opp bakken til venstre!) over til høyre side av veien og forbi bilforhandler. (Volkswagen/Audi) Ved neste rundkjøring skal vi følge bilveien rett frem. Vi følger denne veien, Søndre Tverrvei i 2,4 km til rundkjøring. Her skal vi til venstre inn Nordbyveien. Når vi kommer ned bakken får vi Leonardo da Vinci brua rett fram. Sykler over denne og til høyre og mål på YX 7-Eleven stasjonen!

 

 

 

En 25 km permanent sykkeltur

Arrangør: Ski Tur- og Marsjforening

Åpent hele året!

Dato:

Startgebyr kr. 20,-

SK 1
SK 2

Start fra YX 7-Eleven stasjonen Nygårdskrysset,

Ved E18, avkjøring mot Ski

Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

Land:

 

Betales ved IVV stempling

Legg startkort og 20,- kr i en konvolutt i den låste kassen!

NB! HUSK KULEPENN ELLER BLYANT!

Tor Breivold: Tlf. 977 63 644 / pv75@turweb.org

Geir Henriksen: Tlf. 905 30 865

 www.turmarsjforbundet.no