SKI-TRÅKKEN PV75

LØYPEBESKRIVELSE

 

Start til venstre ut fra ESSO stasjonen på sykkelfelt, høyre side på Nordbyveien. I den 5. rundkjøringen til høyre ned bakken og brua over E18. Sykler over denne og til venstre i rundkjøring (Kontroll på stolpe høyre side)og bort Kongeveien. Etter sletta til venstre overLeonardo da Vinci brua og E18. Så til høyre gjennom bebyggelsen og videre på sykkelvei langs E18. Følg E18, forsiktig når man må over på høyre side av E18. Ved rundkjøringen ved Holstad til venstre inn undergang og så til høyre i en undergang til. Så venstre opp på sykkelveien mot Ski.  (Kontroll ved bussholdeplass)Følg sykkelvei (gammel jernbanelinje) inn til Ski. Ta sykkelvei til høyre og forbi Meny. Ved rundkjøring ta første vei opp til høyre, Kråkstadveien. Følg denne i 4,8 km til Kråkstad. Til venstre mot Ski på Løkenveien (Kontroll ved 50 skilt)i 3,4 km. Etter jernbanebru sykle rett frem og ved enden av veien ta til venstre. Passerer Ski Middelalderkirke på venstre hånd. Ved rundkjøring sykle rett frem (Ski skole til venstre) ned Kirkeveien. Rett frem i lyskryss og på bru over jernbanen. Bruk sykkelfelt på høyre siden av Nordbyveien frem til ESSO stasjonen.

 

 

 

En 25 km permanent sykkeltur

Arrangør: Ski Tur- og Marsjforening

Åpent hele året!

Dato:

Startgebyr kr. 20,-

SK 1
SK 2:
SK 3:

Start fra ESSO stasjonen

Nordbyveien 30, 1400 Ski

Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

Land:

 

Betales ved IVV stempling

Legg startkort og 20,- kr i en konvolutt i den låste kassen!

NB! HUSK KULEPENN ELLER BLYANT!

Tor Breivold: Tlf. 977 63 644 / tor.breivold@gmail.com

 www.turmarsjforbundet.no