FOLLORUNDEN PV121

Drømtorprunden 10 kilometer

Startsted: Esso stasjonen, Nordbyveien 30, 1400 Ski

pdf-beskrivelse

Gåut fra stasjonen, over plassen og ta til venstre i Vilbergveien. Gåfrem til bom og forbi og ta tilhøyre inn Artilleriveien. Fortsett frem til veisperring og frem til gammelt militært lager pådin høyre side. Videre frem til merket gang/sykkelvei mellom de nybygde blokkene. Følg gangveien videre. Ved slutten av veien går du til høyre påen asfaltert vei og følger denne gjennom bebyggelsen frem til kryssende vei. Her går du til venstre og følger veien rett frem til bom. Gåigjennom og ta inn pågang/sykkelvei og følg denne videre. Du har blokkbebyggelse pådin venstre hånd. Gåvidere gjennom en gangtunnel. Etter den (SK: stolpe påhøyre hånd) Gårett frem til kryssende vei, såtil venstre rett frem til hovedvei. Ta gangveien til venstre og følg denne gjennom gangtunnel og fortsett rett frem mot Ski sentrum, du får en Meny forretning pådin høyre side, forsett såfrem mot jernbaneunder -gangen, gåover gangfeltet og du er ved Cirkel K stasjonen, gåvidere mot rundkjøringen. Her tar vi til høyre inn Skorhaugveien, gådenne frem til Haglundveien, som følges helt frem til kryssende vei, her går vi til venstre, pågang og sykkelvei, du kommer til en parkeringsplass pådin høyre side, kryss over denne og fortsett videre til høyre mot en trafostasjon, gåforbi og ta såtil venstre og du ser Princes pådin høyre side. Du går videre rett frem, til du får en liten bussgarasje pådin venstre side, gåover den asfalterte plassen og ved enden av gjerdet, tar vi den lille grusveien til venstre og følger denne frem til veidele, ta til venstre og etter ca 75 m, (SK: stolpe venstre side)ta fortsett veien rett frem i ca 150 m og du kommer til en liten parkeringsplass pådin høyre side, ta gangstien til høre gjennom en bom, følg gangveien ned til gangfelt, kryss dette og hold til høyre og du kommer frem til et nettinggjerde, fortsett rett frem og du er nåinne påDrømtorprunden, følg den opparbeidede stien frem til en gapahuk (Her er det fint åta en hvil og kanskje nyte medbrakt) Vi fortetter videre påstien, du kommer snart ut av skogen og frem til en trafikkert vei, gåmot Vianor, kryss veien, stien fortsetter påandre siden (infoskilt), du følger stien og kommer frem til en liten trebru og du er rett ved et lite tjern (Syredammen), ved tjernet går du til høyre og følger den fine stien igjennom skogen, over diverse småbruer og til slutt ender stien ut påasfaltvei, ta her gangfeltet mot høyre og frem til veikryss, kryss over, gåover pågressplenen (skilt), ved den første lysmasten, fortsetter stien inn i skogen . Du har nåindustribygg pådin venstre side, ved slutten av det første bygget (SK: tre venstre side), du fortsetter påstien i skogkanten og du har industrien pådin venstre side hele tiden, en skarp venstre sving, ved enden av byggene, denne stien følger du frem til en liten parkeringsplass, kryss over plassen til høyre og du kommer rett ut ved Idettsvegen, som vi følger frem til Sandervegen, kryss denne og fortsett rett frem til gågaten, denne følger du rett frem til kryssende vei ved jernbanen, kryss over pågangfeltet og gåtil høyre. Når man kommer frem til jernbanebroen ved enden av gaten, tar du til venstre over broen. Ved enden av broen tar du gangveien til venstre og følger denne langs hele Skeidar-bygget. Du får en Kiwi forretning pådin høyre side, og går rett frem til undergangen og følger gangveien opp den lille kneika til rundkjøringen og følger fortauet videre opp til utgangspunktet, ESSO stasjonen.

 

Dato:

SK 1:

SK 2:

SK 3:

Navn:

Adresse:

 

Arrangør:Ski Tur- og Marsjforening

Anne Berit Nerland Tlf. 90 69 96 17/ enna-tireb@hotmail.com

Tor Breivold Tlf. 97 76 36 44 / tor.breivold@gmail.com

Håper du har hatt en fin tur og velkommen tilbake.

Startkort betales ved IVV stempling

Tilsluttet Norges Turmarsjforbund.