FOLLORUNDEN PV121

5 og 10 km

Løype 1, 5km FolloRunden

pdf-beskrivelse

Ta til høyre ut fra stasjonen og ta fortauet ned mot Ski sentrum, ved første rundkjøring, gå over fotgjengerfeltet og ta veien til venstre (Oppegårdsveien), kryss over veien og ta fortauet ned mot Coop Prix. Fortsett rett frem til fortau tar slutt. Kryss veien på fotgjengerfeltet til venstre og fortsett inn iHebekkveien. Gå opp bakken (SK på stolpe høyre side) frem til Lysnevegen. Gå til høyrefrem til Dagbo og gå over den første parkeringsplassen og inn på turstien på venstre side. (Alfred Gustavssons sti) Ved den lille ballplassen følg blåmerket sti, Ved sti kryss hold til venstre og fortsett frem til ett Y kryss. Her holder vi også til venstre og følger denne stien frem til asfaltert vei. Her går du til høyre og følger denne frem til veien svinger til venstre. Her går du til høyre inn på en grusvei. Skilt; Lysløype Stuene. Følg veien frem til en liten stigning, her går du til venstre. Du kommer etter hvert fem til bebyggelsen og her tar du stien inn til høyre og går frem til asfaltert vei. Gå til høyre og ved enden av veien, ta til venstre og gjennom bom. Gå rett frem opp den lille bakken og ta til venstre. Så går du videre inn på en blindvei, (Elgfaret). Fortsett videre (SK på stolpe høyre side) rett frem til Nordbyveien. Ta til venstre og følg denne rett frem til ESSO stasjonen.

 

 

Løype 2, 10km FolloRunden

 

Gå ut fra stasjonen, over plassen og ta til venstre i Vilbergveien. Gå frem til bom og forbi og ta tilhøyre inn Artilleriveien. Fortsett frem til veisperring og frem til gammelt militært lager på din høyre side. Videre frem til merket gang/sykkelvei mellom de nybygde blokkene. Følg gangveien videre. Ved slutten av veien går du til høyre på en asfaltert vei og følger denne gjennom bebyggelsen frem til kryssende vei. Her går du til venstre og følger veien rett frem til bom. Gå igjennom og ta inn på gang/sykkelvei og følg denne videre. Du har blokkbebyggelse på din venstre hånd. Gå videre gjennom en gangtunnel. Etter den (SK: stolpe på høyre hånd) Gå rett frem til kryssende vei, så til venstre rett frem til hovedvei. Ta gangveien til venstre og følg denne gjennom gangtunnel. Ta så første vei til høyre. Ved veiens slutt, gå til venstre og frem til T kryss. Gå så til høyre og i bunnen av bakken går du til venstre på gangvei og frem til gangtunnel hvor du går igjennom og frem til bom. Gå videre rett frem til kryssende vei (SK stolpe høyre side) Her går du til venstre og følger denne veien frem til Meny. Her krysser du veien på gangfelt og du går til høyre ved Elektroimportøren og ta fortauet videre mot Ski sentrum. Forbi en Norema-kjøkkenforretning, videre frem til jernbanebroen og igjennom fotgjengerundergangen. Du får nå Ski Storsenter rett frem for deg, kryss veien på fotgjengerfeltet og fortsett videre på fortauet langs Ski Storsenter til du kommer frem til Ski jernbanestasjon. Her er det stor byggeaktivitet, men man kan greit følge fortauet videre. Det er også fin mulighet for å besøke senteret, hvor det finnes en del serveringssteder, hvis man ønsker det. Det er også mulighet for uteservering hvis været tillater det. Når man kommer frem til jernbanebroen ved enden av gaten, tar du til venstre over broen. Ved enden av broen tar du gangveien til venstre og følger denne langs hele Skeidar-bygget. Du får en Kiwi forretning på din høyre side, og går rett frem til undergangen og følger gangveien opp den lille kneika til rundkjøringen og følger fortauet videre opp til utgangspunktet, ESSO stasjonen

 

Arrangør: Ski Tur- og Marsjforening

Anne Berit Nerland Tlf. 90 69 96 17 /enna-tireb@hotmail.com  

Tor Breivold: Tlf. 97 76 36 44 / tor.breivold@gmail.com

 

Dato:

Kr. 20,-

Distanse:

Start fra ESSO stasjonen

Nordbyveien 30, 1400 Ski

 

Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

Løype 1:

 

 

Løype 2:

 

 

         

Startkortet betales ved IVV stempling

Legg startkort og 20,- kr i en konvolutt i den låste kassen!

NB!  Husk å skrive distanse!